Добредојдовте на нашите веб-страници!

Флуид фен за кревет

  • Continuous horizontal vibrating fluid bed dryer

    Континуирана хоризонтална вибрирачка машина за сушење со течен кревет

    Машината за сушење со флуидизиран кревет е местото каде што материјалите влегуваат во машината од влезот за храна. Под дејство на вибрации, материјалите се фрлаат по хоризонталното флуидизирано корито и постојано се движат напред. Топол воздух поминува нагоре низ флуидизираното корито и разменува топлина со влажните материјали. После тоа, влажниот воздух се испушта од издувниот воздух откако ќе се отстрани прашината со циклонскиот сепаратор, а сувите материјали се испуштаат од влезот за испуштање.

  • GFG vertical high efficient fluid bed dryer

    GFG вертикален фен со течен кревет со висока ефикасност

    Машината за сушење со флуидизиран кревет е еден вид опрема за сушење, позната и како флуидизирано лежиште, која генерално се состои од грејач, домаќин на флуидизиран кревет, циклонски сепаратор, филтер за вреќи, вентилатор со индуциран нацрт и операциона маса. Во зависност од природата на материјалот, по потреба може да се избере циклонски сепаратор или филтер за вреќи.